vertrouwens-persoon

Op je werk kun je te maken krijgen met ongewenst gedrag. Buitensluiten, discriminatie, seksuele intimidatie, pesten, agressie en geweld. Het zijn enkele voorbeelden die misschien bij jou voor herkenning zorgen. Als extern vertrouwenspersoon kan ik jou begeleiden in het proces van melding tot het gewenste eindresultaat.

Met lood in je schoenen naar je werk?

Gevoelens en ervaringen van onveiligheid vragen om de juiste aandacht. Het is niet altijd mogelijk dat je als werknemer hiervoor bij een collega of leidinggevende terecht kan, terwijl je toch voelt dat een situatie bespreekbaar gemaakt moet worden. Bovendien is het in het belang van jezelf en de organisatie als er hulp ingeschakeld wordt zodat problemen zich niet opstapelen. Een vertrouwenspersoon is dan het professionele antwoord bij de opvang en het helpen oplossen van de moeilijkheden op het gebied van ongewenste omgangsvormen en integriteitskwesties. 

Als extern vertrouwenspersoon begeleid ik de melder (die is hierin leidend) in het proces van de melding tot het gewenste eindresultaat, met een luisterend oor, adviezen of het aankaarten binnen de organisatie.

werkwijze vertrouwenspersoon

Een eerste gesprek is vooral gericht op het delen van jouw verhaal. Goed om te weten is dat een vertrouwenspersoon de onafhankelijke taak heeft om de betrokkenen anoniem te houden en gedeelde informatie vertrouwelijk te behandelen. 
 

In vervolggesprekken zal vooral gekeken worden naar oplossingen en adviezen. Ik kan je helpen met het voorbereiden van- en/of ondersteunen bij een lastige gesprek. Is het gewenst om er samen uit te komen en lukt het dan om er informeel uit te komen? Moet er een formele klacht ingediend worden? Of is het noodzakelijk om hulpinstanties in te schakelen? 

Binnen dit proces ben ik aanspreekpunt voor opvang, advies, ondersteuning en begeleiding.

Gevoelens en ervaringen van onveiligheid
vragen om de juiste aandacht

Er kan ook sprake zijn van misstanden op het gebied van integriteit. Hierbij kun je denken aan:

  • Contacten met derden
  • Belangenverstrengeling
  • Toegang tot financiële informatie en geldstromen en het gebruik van middelen van de organisatie
  • Situaties die de reputatie van het bedrijf schaden