mediator

Heb je te maken met een conflictsituatie, dan kan het lastig zijn om daar samen uit te komen. Als mediator reik ik je handvatten aan en zul je stap voor stap weer in staat zijn om het gesprek écht te voeren en gezamenlijk de beste oplossing voor beide partijen te vinden. 

Gedoe hoeft niet het einde te betekenen

Tijdens je werk heb je met allerlei mensen te maken. Mensen die je collega’s, leidinggevenden, klanten, leveranciers of patiënten kunnen zijn. Dan is het niet gek als er zich in dat contact soms momenten voordoen die er voor kunnen zorgen dat je vastloopt. Bedenk je in zo’n situatie of je tot een win-win-oplossing wil komen en of je überhaupt nog met elkaar verder wil? Er kunnen redenen zijn om te besluiten dat het beter is om afscheid van elkaar te nemen.

Herkenbaar? Het is goed om te weten dat mediation een goede oplossing kan zijn als je er samen niet meer uitkomt. Een mediator is in zo’n proces de persoon die de regie kan nemen als de communicatie tussen jou en de ander niet meer effectief verloopt. 

werkwijze mediation

Bij mediation gaat het niet om wie er juridisch gelijk heeft, maar om het vinden van de beste oplossing voor alle betrokken partijen. Vanuit onafhankelijk en onpartijdig perspectief zal ik het probleem verkennen en ga ik op zoek naar de ruimte die er voor de partijen is om een stap te kunnen zetten.

Tijdens een mediation gesprek ga je letterlijk samen aan tafel om het gesprek met elkaar te voeren onder mijn objectieve en onafhankelijke leiding. Het uitgangspunt daarbij is dat beide partijen op basis van vrijwilligheid bereid zijn om nader tot elkaar te komen. We beginnen met een probleemdefinitie en tijdens de gesprekken zal ik als mediator vragen stellen of help het gesprek op gang helpen.
 

Een belangrijke voorwaarde voor dit traject is het volledige committent van beide partijen. Alleen zo kunnen we ervoor zorgen dat jullie er samen uit gaan komen en het traject kunnen afronden met een passende overeenkomst.

Een belangrijke voorwaarde is dat je er samen uit wilt komen.

De belangrijkste reden om te kiezen voor mediation is omdat in veel van de gevallen er heel goed afspraken gemaakt kunnen worden waar beiden partijen zich in kunnen vinden. Vaak veel prettiger dan verwikkeld raken in juridische procedures!

Kortom, wanneer biedt mediation een uitkomst?

  • Wanneer je elkaars taal niet meer verstaat
  • Wanneer er maar 1 uitweg lijkt te zijn
  • Wanneer je het hebt over zaken waar het eigenlijk niet over gaat
  • Gelijk krijgen het doel is maar het gedoe niet oplost