coach

Als coach stel ik je vragen. Waarom doe je wat je doet? Hoe gaan we met elkaar om? Maar ik leer je ook om patronen te herkennen en stimuleer je vooral om te bedenken waar we voor gaan. Zo kunnen we stap voor stap, maar gestructureerd, jouw doel bereiken!

Voor je kunt beginnen...

Om goed van start te gaan is het van belang dat we voordat we het traject van start gaan eerst samen het hele plaatje in beeld proberen te brengen. Het helpt niet alleen mij, maar vaak ook jezelf om meer inzicht te krijgen in het ‘waarom’? Antwoord geven op die vraag brengt je al een stap dichterbij de reden dat wij in contact zijn gekomen. Daarna creëren we samen ook meer duidelijkheid over datgene wat er speelt en last but not least, hoe gaan we dat oplossen? Want daar wil je uiteindelijk zekerheid over!

*Afhankelijk van de grootte van de groep en de aard van het probleem werk ik samen met een ervaren collega.

individueel

TEAM*

werkwijze coaching

Het hele plaatje in beeld. Dat klinkt mooi, maar hoe pakken we dat aan? In de eerste fase kennismaken staat centraal en formuleren we samen het doel van de coaching.  

Met dit model probeer ik je inzichtelijk te maken hoe het ‘ik’ zich verhoudt tot ‘wij’ en ‘het’ binnen de huidige context. Samen zullen we beoordelen hoe het één, het ander beïnvloed. 

‘Het’ staat voor missie en visie, maar ook voor doelen. 

‘Ik’ staat voor eigenschappen, behoeftes, competenties, emoties, gedachten, privéomstandigheden. 

‘Wij’ staat voor teamsamenwerking, samenwerkingscultuur, collegialiteit, vertrouwen, macht/rivaliteit. 

En dat alles binnen de context van omgeving, organisatiecultuur maar ook maatschappij, familie.

Waarom doe je wat je doet?

Tijdens het coachingsproces blijf ik je voortdurend vragen stellen.

  • Wat maakt dat ik doe wat ik doe?
  • Hoe gaan wij met elkaar om?
  • Waar gaan we/ik voor?
  • Wat werkt wel en wat niet?
  • Welke patronen herken ik/wij?
Ik werk onder andere vanuit de Transactionele analyse, Systeemleer, Thema gecentreerde interactie en met praktische modellen zoals de Roos van Leary, Kernkwaliteiten, Omdenken en Focussen.